Kampania Innowacji on-line krok po kroku

Przeprowadzenie kampanii innowacji wśród pracowników, klientów czy partnerów biznesowych może być wyzwaniem, tym bardziej jeśli jej uczestnicy pracują w rozproszonych zespołach. Zespół CRIDO wspiera klientów na każdym etapie kampanii – od planowania aż po podsumowanie wyników. Cały proces ułatwia platforma HYPE Innovation.

 

Hype Innovation Partner:Crido Business & Innovation Consulting Sp. z o.o.
ul. Grzybowska 5a, 00-132 Warszawa
KRS: 0000241059